Casus 2: Parkeervouchers als 'incentive' vanuit de stad of gemeente om lokaal te kopen

Een stad of gemeente waar betalend parkeren van toepassing is, wil lokaal shoppen stimuleren. Ze kan dat doen door standaard het ganse jaar door een uur gratis parkeren in te voeren. Dit kan echter wegen op de inkomsten inzake betalend parkeren. Het aanbrengen van QR-codes op informatieborden of de parkeerautomaat waaraan gratis parkeervouchers zijn gekoppeld die vanop afstand kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden, biedt hier een betere oplossing. De QR-code kan per mobiel nummer slechts éénmaal gebruikt worden gedurende een bepaalde periode om misbruiken te voorkomen. De klant kan deze voucher in de 4411-app gebruiken om zijn/haar parkeertijd te betalen door de code te scannen via de camera van de smartphone. Vervolgens wordt de parkeerapplicatie geopend of geactiveerd om te downloaden.

 

Een stad of gemeente organiseert een jaarlijks evenement en wil de bezoekers belonen met een korting op het betalend parkeren dat van kracht is in de buurt van het evenement. De stad, gemeente of organisator van het evenement koopt via de webshop van Gift2Give een tijdelijk geldende QR-code aan die op alle communicatiemiddelen wordt aangebracht (bv. affiches, magazines, tijdschriften, kranten, edm.) of per e-mail kan worden verstuurd. Gedurende een bepaalde periode of wanneer het maximum te spenderen bedrag wordt bereikt, wordt deze code actief gezet. De consument kan deze code scannen via de camera van de smartphone of door op de digitale voucher die hij/zij ontvangen heeft per e-mail te drukken via de smartphone. Vervolgens wordt de parkeerapplicatie geopend of geactiveerd om te downloaden.