Vaak Gestelde Vragen

Parkeervouchers zijn digitale kortingbonnen van 1€ of waardebonnen van 40€ waarmee de gebruiker in een mobiele applicatie van een parkeeraanbieder (thans enkel 4411) zijn/haar parkeerticket geheel of gedeeltelijk mee kan betalen.

 

Stap 1: Ga naar de website https://parking2give.be of naar de https://gift2give.be en druk vervolgens op de homepagina op ‘koop parkeervouchers’.

Stap 2: Kies het gewenste pakket en aantal vouchers.

Stap 3: Kies betaalmethode en factuur (optioneel).

Ontvang de voucher(s) op je scherm en per e-mail. Je kan deze doorsturen per e-mail naar een begunstigde en/of afdrukken. Als je de QR-code scant, kan je ze gebruiken in de app van de parkeeraanbieder.

 

Parkeervouchers zijn beschikbaar in drie soorten pakketten:

 • Handelaarspakket: omvat een set van 9 vouchers ter waarde van 10€ dat als promotie kan gegeven worden als beloning aan klanten die in de shop iets kopen.
 • Bedrijfspakket: omvat een vrij te kiezen bedrag per voucher tussen 1€ en 40€ dat als geschenk of beloning kan gegeven worden aan personeelsleden.
 • Promopakket: omvat een set van 98 vouchers ter waarde van 100€ dat als promotie kan uitgedeeld worden aan klanten of op een poster kan aangebracht worden en slechts 98 keer kan gebruikt worden. Bij deze voucher kan een eigen promocode gekozen worden en vervaldatum.
 

Na aankoop, kan je de voucher activeren door erop te klikken en vervolgens het e-mailadres van de begunstigde in te geven (digitale versie).

 

Druk op de voucher of onderaan in de e-mail ‘Open 4411-app’:

De 4411-app opent automatisch na het drukken op de voucher of het scannen van de QR-code. De code staat reeds ingegeven in de 4411-app en dient alleen nog bevestigd te worden.

Je kan ook de QR-code van de voucher scannen op een poster. Dat kan eenvoudig met de camera van je smartphone, vervolgens krijg je een link naar de voucher. Druk vervolgens op de voucher of onderaan in de e-mail ‘Open 4411-app’ (zie hiervoor).

 

4411app: https://4411.io

De parkeervouchers werken naadloos (er is geen manuele ingave of kopiëren en plakken van de code nodig) in de 4411-app van het bedrijf Be-Mobile.

 

De 4411-applicatie kan worden gedownload in de app stores van Apple (iOS) en Google (Android). Deze is gratis te downloaden.

 • Open ‘Google Play’ of ‘Apple’-store op je smartphone;
 • Klik op ‘Zoeken’ en vul de volgende term in: 4411;
 • Je ziet normaal maar 1 applicatie die aan deze zoekcriteria voldoet. Controle of je de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van 4411;
 • Gelieve de applicatie te downloaden;
 • Open deze applicatie en registreer je.

Druk op de voucher of onderaan in de e-mail ‘Open 4411-app’:

 • De 4411-app opent automatisch na het drukken op de voucher of het scannen van de QR-code. De code staat reeds ingegeven in de 4411-app en dient alleen nog bevestigd te worden.
 

Indien er zich een probleem voordoet voor het ontwaarden van de parkeervoucher als gebruiker in de applicatie van de parkeeraanbieder, verzoeken wij jou ons te contacteren via het helpdesknummer +32 (0)471 37 11 27 of een e-mail te sturen naar info@gift2give.org met daarin de gegevens van de desbetreffende voucher, een foto van de voucher en een korte beschrijving van het probleem.

 

De parkeervoucher is in principe 1 jaar geldig na datum van aankoop. De vervaldag staat steeds op de digitale voucher. Als je de voucher scant met de camera van je smartphone kan je eveneens de geldigheid controleren. Sommige Promovouchers zijn echter maar voor een beperkte tijd geldig.

 

De parkeervoucher is in principe een digitale korting bon van 1€ die in mindering wordt gebracht van het te betalen tegoed. Betreft het een waardebon van 40€ dan ontstaat er een krediet bij de parkeeraanbieder dat elke keer wordt gebruikt wanneer je van de dienst gebruik maakt. En dit totdat het krediet is opgebruikt.

 

Parkeervouchers staan niet op naam. De voucher hanteert het principe ‘aan toonder’: indien de voucher geldig is (actief is) kan een transactie plaatsvinden.

 

Neen, indien je je bestelling heeft ontvangen per e-mail, zijn de vouchers klaar voor gebruik in de parkeeraanbieder applicatie.

 

Heb je een klacht of een suggestie over één van onze producten dan kan je een e-mail sturen naar info@gift2give.org. Vermeld daarin je persoonsgegevens, de datum van je bestelling en je bestelnummer en de aard van je klacht. Je verkrijgt binnen 3 werkdagen een reactie van Plugin2Drive. Uiteraard zullen wij ons best doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

Indien je opmerkt – na de betaling van je parkeervouchers – dat bepaalde gegevens niet kloppen, verstuur je onmiddellijk een e-mail naar info@gift2give.org.

Gelieve steeds je bestelling ID te vermelden in het onderwerp.

De consument is steeds de eindverantwoordelijke in verband met het bevestigen van de gegevens aan Plugin2Drive. Plugin2Drive bevestigt deze gegevens onder geen enkel beding te geven aan derden, tenzij afgedwongen door rechterlijk bevel.

Plugin2Drive kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het versturen van een order naar een foutief e-mailadres.

 

Momenteel is het mogelijk om betalingen uit te voeren via Bancontact, iDeal, KBC/CBC Betaalknop en Belfius Betaalknop. Indien je een bankkaart heeft die van een niet-Belgische of Nederlandse bank afkomstig is, is het (momenteel) nog niet mogelijk om via de webshop bestellingen te plaatsen. Indien dit het geval is kan je een e-mail versturen naar info@gift2give.org met daarin je vraag. Je verkrijgt dan van ons een bestelformulier toegestuurd. Na bevestiging van jouw order, verkrijg je een factuur met daarop een rekening vermeldt om de betaling door te voeren. Pas na ontvangst van de gelden door Plugin2Drive, zal je bestelling klaar gemaakt worden en worden opgestuurd per e-mail.

 

Werkgevers kunnen parkeervouchers tot 40€ per jaar onder de vorm van een cadeaubonnen aanbieden aan hun personeel. Ze zijn vrijgesteld van loonbelasting! Via de website van de FOD-financiën kan je te allen tijde de verschillende fiscale voordelen opzoeken. Let wel op: deze voordelen, die enkel in België gelden, kunnen na verloop van tijd veranderen. Raadpleeg daarom altijd je accountant of boekhouder voor eventuele wijzigingen in de wetgeving. De voornaamste gelegenheden waarbij een maximale RSZ vrijstelling bestaat en 100% aftrekbaarheid door de werkgever per jaar zijn.

 

Na diverse bronnen te hebben nagelezen en verwerkt, kan men tot de constatatie komen dat er in België niet echt regelgeving bestaat omtrent parkeervouchers. Dit wil zeggen dat de werkgever of handelaar die parkeervouchers aankoopt, akkoord gaat met de algemene voorwaarden aangaande de uitgever van de vouchers.

Tevens is de uitgever niet gebonden om de voucher – na vervaldatum – nog te innen. Dit is en blijft de interpretatie van de uitgever en wordt duidelijk uitgelegd in diens algemene voorwaarden m.b.t. de parkeervouchers. Het moet echter wel mogelijk zijn om te allen tijde te weten te komen hoelang en waar de vouchers geldig zijn zonder dat dit expliciet op de drager zelf wordt gedrukt.

De ontvanger van de parkeervouchers is niet gebonden aan het cash teruggeven op de digitale vouchers. Dit is tevens de vrije interpretatie die de parkeeraanbieder kan hebben, tenzij anders geregeld in de algemene voorwaarden.

Men kan dus algemeen concluderen dat de parkeervouchers wel wat ongeschreven regels hebben, maar deze zijn vrij interpreteerbaar op gebied van:

 • Vervaldatum: moet vermeld zijn/raadpleegbaar zijn + redelijke termijn bedragen;
 • Teruggave plicht op vouchers: parkeeraanbieder is hier niet toe verplicht;
 • Innen na vervaldatum: uitgever is hiertoe niet verplicht.
 

De FOD-financiën redeneert dat een factuur opmaken bij aankoop van parkeervoucher voor zelfstandigen/ondernemingen NIET zinvol is, aangezien de btw pas opeisbaar is bij inning of m.a.w. wanneer de gebruiker het geleverde goed/dienst heeft ontvangen. Het is de parkeeraanbieder, die de voucher als betaalmiddel aanvaardt, die hierop nadien immers logischerwijs (zoals bij al zijn inkomsten) 21% of 6% btw dient te vereffenen. Mocht er alsnog een factuur worden opgemaakt, dient daar – naast het bedrag van de aangekochte parkeervouchers expliciet op vermeld te worden “handeling buiten de toepassingssfeer van de btw”, waardoor de factuur zelf dus ook geen betekenis meer heeft aangezien er op deze aankoop zelf géén btw te recupereren valt door de handelaar of werkgever want hij heeft hier geen recht op aftrek.

Enkel de vrijstelling van directe belasting blijft wél gelden, met name de fiscale aftrekbaarheid van de aankoop als sociaal voordeel voor het personeel. Dit wordt immers niét belast als het bedrag niet hoger is dan 40€ per jaar/per werknemer. Om deze vrijstelling te staven, kan wel een verantwoordingsstuk of attest opgesteld worden.